Mayores

 

 Mayores Vivir na Casa

“Na vellez seguirá dando froito”(Sal.91(92) 15)

 

Vivir na Casa é un programa de acompañamento ás persoas maiores, que promove e ten como fins:

 

 • Que os maiores vivan na súa casa ata que eles decidan.
 • Mellorar a súa calidade de vida.
 • Manter e fomentar a autonomía persoal
 • Combater a soedade e o illamento que moitos padecen
 • Contribuir a corrixir aimaxe negativa e estereotipada da vellez.

 

O modelo que nos aluma para camiñar cara estes fins opta polo acompañamento, pola permanencia da persoa maior na súa casa, no seu entorno, o máximo posible, centrándonos no respeto á dignidade, integralidade, e dereitos da persoa maior.

Cáritas Diocesana.

 

Accións

 

 • Acollida e escoita.
 • Acompañar: “estar” máis que “facer”, seguindo o fío da vida.
 • Servizo de Atención no Domicilio en situacións de especial dificultade
 • Apoio ás persoas máis desfavorecidas, para cobertura de necesidades básicas que non poidan satisfacer por si mesmas.
 • Informar e orientar para acceso a recursos e a dereitos recoñecidos.
 • Acompañar ao médico, xestións, etc., aos que están solos e aillados..
 • Colaboración e coordinación cos Servizos Sociais e outras entidades, para responder mellor ás necesidades dos maiores

 

Obxectivos

 • Facilitar a permanencia da persoa maior na súa casa buscando os medios humanos e materias para eso.
 • Apoiar e dar soporte aos máis vulnerables.
 • Contibuír a que se sintan menos solos e esquecidos.
 • Escoitalos e contar con eles para organizar os servizos e respostas ás súas necesidades

 

 

Equipo que anima y realiza este proyecto

 • 2 Trabajadores
 • 5 voluntarios

Para más información: mayores@caritaslugo.es